BẢNG GIÁ

                       CHỤP ẢNH PROFILE                       DOANH NGHIỆP

                                      “Một bức ảnh profile chuyên nghiệp giúp bạn truyền tải được

                                           thông điệp, ý nghĩa và nâng tầm bản thân một cách tuyệt vời nhất”

chụp ảnh profile doanh nhân

CHỤP ẢNH PROFILE DOANH NGHIỆP I

2,700,000 VNĐ/GÓI

    • Địa điểm: Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
    • Thời gian chụp : 2-3 tiếng
    • Số lượng máy chụp : 1 bộ thiết bị
    • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
    • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
    • Hỗ trợ setup phông nền tại văn phòng.
    • Số ảnh chụp : không giới hạn số lượng ảnh chụp
    • Đánh giá ngay sau khi kết thúc buổi chụp
    • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

   Bạn nhận được:

    • Chụp ảnh chi tiết nội thất, ngoại thất doanh nghiệp/nhà xưởng ( mỗi chi tiết chụp 2-4 góc )
    • Tất cả source gốc sau buổi chụp
    • Ảnh chọn lọc và  photoshop kỹ càng: 30 ảnh
    • Hình sẽ được chọn lọc lại và chỉnh sửa kỹ càng
    • File ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại Tiệm Chụp Ảnh

CHỤP ẢNH PROFILE DOANH NGHIỆP II

3,800,000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
  • Thời gian chụp : 2-3 tiếng
  • Nhân sự: 1 thợ chính, 1 thợ phụ hỗ trợ
  • Số lượng máy chụp : 1 bộ thiết bị
  • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Hỗ trợ tư vấn lên concept / trang phục phù hợp
  • Hỗ trợ setup phông nền tại văn phòng.
  • 1 trang phục vest nam, 1 trang phục vest nữ
  • Số ảnh chụp : không giới hạn số lượng ảnh chụp
  • Đánh giá ngay sau khi kết thúc buổi chụp
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

Bạn nhận được:

  • Tất cả source gốc sau buổi chụp
  • Ảnh chọn lọc và  photoshop kỹ càng: 3 ảnh/người
  • File ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại Tiệm Chụp Ảnh

CHỤP ẢNH PROFILE DOANH NGHIỆP III

6,000,000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
  • Thời gian chụp : 4 -5 tiếng
  • Nhân sự : 1 thợ chụp, 1 thợ hỗ trợ, 1 stylelist
  • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Hỗ trợ setup phông nền tại văn phòng
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Nhân sự dưới 20 người, chụp cá nhân, tập thể
  • 2 trang phục nam, 2 trang phục nữ
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.
  • Tư vấn giải pháp hình ảnh toàn diện
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Chỉnh sửa 3 ảnh/người
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.

CHỤP ẢNH PROFILE DOANH NGHIỆP IV

8,500,000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
  • Thời gian chụp : 1 Ngày
  • Nhân sự : 1 thợ chụp, 1 thợ hỗ trợ, 1 stylelist
  • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Hỗ trợ setup phông nền tại văn phòng
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Chụp tư liệu truyền thông và nhân sự, dưới 20 người, chụp cá nhân, tập thể
  • 2 trang phục nam, 2 trang phục nữ
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.
  • Tư vấn giải pháp hình ảnh toàn diện
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

       Bạn nhận được:

  • Chụp ảnh chi tiết nội thất, ngoại thất doanh nghiệp/nhà xưởng ( mỗi chi tiết chụp 2-4 góc )
  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Chỉnh sửa 30 ảnh tư liệu, cá nhân: 3 ảnh/người
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.

CHỤP ẢNH PROFILE DOANH NGHIỆP I

2,700,000 VNĐ/GÓI

    • Địa điểm: Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
    • Thời gian chụp : 2-3 tiếng
    • Số lượng máy chụp : 1 bộ thiết bị
    • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
    • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
    • Hỗ trợ setup phông nền tại văn phòng.
    • Số ảnh chụp : không giới hạn số lượng ảnh chụp
    • Đánh giá ngay sau khi kết thúc buổi chụp
    • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

   Bạn nhận được:

    • Chụp ảnh chi tiết nội thất, ngoại thất doanh nghiệp/nhà xưởng ( mỗi chi tiết chụp 2-4 góc )
    • Tất cả source gốc sau buổi chụp
    • Ảnh chọn lọc và  photoshop kỹ càng: 30 ảnh
    • Hình sẽ được chọn lọc lại và chỉnh sửa kỹ càng
    • File ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại Tiệm Chụp Ảnh

CHỤP ẢNH PROFILE DOANH NGHIỆP II

3,800,000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
  • Thời gian chụp : 2-3 tiếng
  • Nhân sự: 1 thợ chính, 1 thợ phụ hỗ trợ
  • Số lượng máy chụp : 1 bộ thiết bị
  • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Hỗ trợ tư vấn lên concept / trang phục phù hợp
  • Hỗ trợ setup phông nền tại văn phòng.
  • 1 trang phục vest nam, 1 trang phục vest nữ
  • Số ảnh chụp : không giới hạn số lượng ảnh chụp
  • Đánh giá ngay sau khi kết thúc buổi chụp
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

Bạn nhận được:

  • Tất cả source gốc sau buổi chụp
  • Ảnh chọn lọc và  photoshop kỹ càng: 3 ảnh/người
  • File ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại Tiệm Chụp Ảnh

CHỤP ẢNH PROFILE DOANH NGHIỆP III

6,000,000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
  • Thời gian chụp : 4 -5 tiếng
  • Nhân sự : 1 thợ chụp, 1 thợ hỗ trợ, 1 stylelist
  • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Hỗ trợ setup phông nền tại văn phòng
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Nhân sự dưới 20 người, chụp cá nhân, tập thể
  • 2 trang phục nam, 2 trang phục nữ
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.
  • Tư vấn giải pháp hình ảnh toàn diện
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Chỉnh sửa 3 ảnh/người
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.

CHỤP ẢNH PROFILE DOANH NGHIỆP IV

8,500,000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
  • Thời gian chụp : 1 Ngày
  • Nhân sự : 1 thợ chụp, 1 thợ hỗ trợ, 1 stylelist
  • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Hỗ trợ setup phông nền tại văn phòng
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Chụp tư liệu truyền thông và nhân sự, dưới 20 người, chụp cá nhân, tập thể
  • 2 trang phục nam, 2 trang phục nữ
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.
  • Tư vấn giải pháp hình ảnh toàn diện
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

       Bạn nhận được:

  • Chụp ảnh chi tiết nội thất, ngoại thất doanh nghiệp/nhà xưởng ( mỗi chi tiết chụp 2-4 góc )
  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Chỉnh sửa 30 ảnh tư liệu, cá nhân: 3 ảnh/người
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.

Google Search:  chụp hình profile công ty, chụp ảnh profile chuyên nghiệp, chụp hình profile công ty, chụp ảnh profile công ty, chụp profile, ảnh profile công ty, profile công ty, hình ảnh công ty, profile doanh nghiệp

     MỘT SỐ ẢNH PROFILE DOANH NGHIỆP THAM KHẢO

CÔNG TY TNHH

TIỆM CHỤP ẢNH

MÃ SỐ THUẾ: 0316897731

ĐỊA CHỈ: 71 QUỐC LỘ 13, HIỆP BÌNH CHÁNH, THỦ ĐỨC, TP.HỒ CHÍ MINH

Phone/Zalo

034 5459 090

Email

info.tiemchupanh@gmail.com

 • Chi nhánh Thủ Đức: 71 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM
 • Chi nhánh Quận 6: 89-91 Bình Phú, phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh Gò Vấp: 566/85 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh Hà Nội: Số 10, Ngõ 38, Đ. Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, Cầu Giấy
 • Chi nhánh Cần Thơ: Khu 2, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Chi nhánh Đắk Lắk: Hẻm 98 đường Phùng Hưng, Phường EaTam, Thành phố Buôn Ma Thuộc, Tỉnh Đắk lắk
 • Chi nhánh Nha Trang: Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, P. Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, T. Khánh Hòa
 • Chi nhánh Đà Nẵng: Số 41 Lê Duẩn, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

HÃY TẠO DỰNG THƯƠNG HIỆU RIÊNG CỦA BẠN

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial